бобинка

  • 61кока — 1. (лат. cocus бобинка) мед. тркалезен или јајчест микроб, предизвикувач на разни болести. 2.(шп. coca) бот. јужноамериканска тропска грмушка (лат. Erythroxilon coca) лисјата содржат кокаин и други алкалоиди. 3. стар трговски брод во средниот век …

    Macedonian dictionary

  • 62пневмокока — (грч. pneuma, лат. coccus зрно, бобинка) мед. топчеста бактерија, најчест предизвикувач на воспаление на белите дробови …

    Macedonian dictionary