колючий

 • 17колючий конгиопод — dygioji kiauliasnukė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Congiopodus spinifer angl. spine nosed horsefish rus. колючий конгиопод; колючий свинорыл ryšiai: platesnis terminas – paprastosios kiauliasnukės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 18колючий свинорыл — dygioji kiauliasnukė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Congiopodus spinifer angl. spine nosed horsefish rus. колючий конгиопод; колючий свинорыл ryšiai: platesnis terminas – paprastosios kiauliasnukės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 19колючий хлопковый хомяк — dygusis medvilninis žiurkėnas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Sigmodon hispidus angl. Andean swamp rat; hispid cotton rat rus. колючий хлопковый хомяк pranc. sigmodon velu ryšiai: platesnis terminas – …

  Žinduolių pavadinimų žodynas

 • 20колючий бандикут — dygusis bandikutas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Echymipera clara angl. white lipped bandicoot vok. Japen Stachelnasenbeutler rus. колючий бандикут ryšiai: platesnis terminas – dygieji bandikutai …

  Žinduolių pavadinimų žodynas

 • 21колючий хомячок — dygusis žiurkėnukas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Scolomys melanops angl. Ecuador spiny mouse; South American spiny mouse rus. колючий хомячок ryšiai: platesnis terminas – dygieji žiurkėnukai …

  Žinduolių pavadinimų žodynas

 • 22колючий соневидный хомяк — dygusis miegapelinis žiurkėnas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Platacanthomys lasiurus angl. long tailed spiny mouse; Malabar spiny dormouse; pepper rat; spiny dormouse vok. südinischer Stachelbilch… …

  Žinduolių pavadinimų žodynas

 • 23колючий рисовый хомячок — dygusis ryžinis žiurkėnukas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Neacomys spinosus angl. bristly mouse; spiny mouse rus. колючий рисовый хомячок ryšiai: platesnis terminas – dygieji ryžiniai žiurkėnukai …

  Žinduolių pavadinimų žodynas

 • 24колючий губан — dygioji lūpažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Acantholabrus palloni angl. scale rayed wrasse rus. акантолабрус; колючий губан ryšiai: platesnis terminas – dygiosios lūpažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 25колючий липарис — dygusis gleivys statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Acantholiparis opercularis angl. spiny snailfish rus. акантолипарис; колючий липарис ryšiai: platesnis terminas – dygieji gleiviai …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 26колючий люмпен — dygusis liumpenas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Acantholumpenus mackayi angl. black lined prickleback rus. колючий люмпен ryšiai: platesnis terminas – dygieji liumpenai …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 27колючий свинорыл занклоринх — dygioji antarktinė kiauliasnukė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Zanclorhynchus spinifer angl. Antarctic horsefish rus. колючий свинорыл занклоринх ryšiai: platesnis terminas – antarktinės… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 28колючий аротрон — dygioji pūsliažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Arothron hispidus angl. spiny baloonfish; swellfish; white spotted blaasop; white spotted blowfish rus. колючий аротрон ryšiai: platesnis terminas –… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 29колючий хвостокол — dygusis australinis dygliauodegis statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Bathytoshia thetidis angl. thorn tail stingray rus. колючий хвостокол ryšiai: platesnis terminas – australiniai dygliauodegiai …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 30колючий робало — dygusis robalas statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Centropomus ensiferus angl. longspined snook; swordspine snook rus. длинношипый робало; колючий робало ryšiai: platesnis terminas – robalai …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 31колючий контус — dygioji rutulžuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Contusus richei angl. globefish; prickly toadfish rus. колючий контус ryšiai: platesnis terminas – rutulžuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 32колючий корнигер — dygioji voveržuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Corniger spinosus angl. spinycheek soldierfish rus. колючий корнигер ryšiai: platesnis terminas – dygiosios voveržuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas