фотогелиограф

 • 41Sonnenscheinautograph — fotoheliografas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. photoheliograph vok. Heliograph, m; Sonnenscheinautograph, m rus. фотогелиограф, m pranc. photohéliographe, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 42fotoheliografas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. photoheliograph vok. Heliograph, m; Sonnenscheinautograph, m rus. фотогелиограф, m pranc. photohéliographe, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 43photoheliograph — fotoheliografas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. photoheliograph vok. Heliograph, m; Sonnenscheinautograph, m rus. фотогелиограф, m pranc. photohéliographe, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 44photohéliographe — fotoheliografas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. photoheliograph vok. Heliograph, m; Sonnenscheinautograph, m rus. фотогелиограф, m pranc. photohéliographe, m …

  Fizikos terminų žodynas